intelligent SOLUTIONS

ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT  BY iSOLUTION

iSolution ERM opis i model architektury

 INFORMACJE PODSTAWOWE

Celem oprogramowania iSolution ERM jest usprawnienie procesów zamawiania, produkcji, sprzedaży  oraz obsługi posprzedażnej poprzez zautomatyzowanie obiegu elektronicznych dokumentów i wyeliminowanie pomyłek powstających podczas standardowych procedur zamawiania i konfiguracji.

Zrozumienie  złożoności problemów które spotyka firmy produkujące skomplikowane urządzenia na światowe rynki zbytu skłoniło nas do stworzenia dedykowanego systemu Enterprise Resource Management.

System składa się 64 000 linii kodu co stanowi odpowiednik 15 000 stron maszynopisu.

Amerykański system oceny wartości oprogramowania na podstawie analizy kodu CLOC wycenia wartość oprogramowania ERM iSolution na  $2 560 000,-

 UNIWERSALNOŚĆ

System pracuje w oparciu o trzy platformy komunikacyjne:

• Panel Administracyjny

• Panel Klienta

• Konfigurator Produktów

 

Panele klienta systemu i konfigurator mogą działać w każdym miejscu na świecie i na każdej platformie z dostępem do Internetu bez potrzeby instalacji, również na urządzeniach mobilnych dla nieograniczonej liczby pracujących jednocześnie terminali i języków interfejsu.

Funkcjonalność Systemu iSolution ERM sprowadza się do zarządzania bazami danych, zarządzania procesami produkcji i zamawiania oraz uporządkowania i wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów ze ścieżki zamawiania, produkcji, sprzedaży oraz serwisowania produktów klienta,

stworzenia elektronicznego katalogu części oraz konfiguratora sprzedaży produktu z widokiem 3D.

 KOMPATYBILNOŚĆ

Katalog produktów wraz z Konfiguratorem 3D oraz Elektroniczny Katalog Części są automatycznie generowane na podstawie rysunków inżynierskich importowanych do systemu.

System jest przygotowany do implementacji rysunków złożeniowych i współpracuje z większością programów typu CAD za pomocą autorskich modułów integrujących.

 SKALOWALNOŚĆ

System administracyjny jest łatwy w instalacji i ma niewielkie wymagania sprzętowe.

System jest w pełni skalowalny, dostosowuje się do najbardziej zaawansowanych modeli danych.

Może pracować na wielu bazach danych jednocześnie.

Posiada zaawansowany mechanizm definiowania operacji i przydzielania uprawnień grupom użytkowników.

 TECHNOLOGIA
System pracuje w technologii SAS – Software as Service, może być instalowany na serwerze klienta bądź serwerze komercyjnym dedykowanym. Serwer musi umożliwiać instalacje dowolnej liczby baz danych MySQL i interpretować skrypty PHP 5.3. Wymiana informacji pomiędzy serwerem a urządzeniem użytkownika odbywa się przez szyfrowane połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Serwer powinien umożliwiać również definiowanie wirtualnych subdomen, dzięki którym dostęp do wyselekcjonowanej części platformy iSolution ERM dla poszczególnych dystrybutorów i partnerów Klienta będzie czytelniejszy i zabezpieczony oddzielnymi certyfikatami tożsamości. ﷯ Platforma iSolution ERM zaprojektowana została zgodnie z wzorcem projektowym MVC (model-view-controller) i podzielona została na trzy warstwy: bazy danych, skrypty po stronie serwera
oraz interfejs użytkownika.
Modelem w projekcie są relacyjne bazy danych oparte na silniku MySQL, archiwizowane
automatycznie z optymalnym interwałem czasowym. Zapewnia to bezpieczeństwo danych i dostępność wszystkich informacji.
Widokowa część wzorca zaimplementowana została po skryptowej części serwera przy użyciu PHP
5.3. Struktura danych i sposób ich prezentacji określony został przy użyciu plików XML co pozwala
na szybką rozbudowę modelu w projekcie jak i szybkie dostosowanie się do niego widoku.
Kontrolerem MVC w platformie jest platforma działająca w przeglądarkach webowych na
urządzeniach desktopowych i mobilnych. Zaimplementowana przy użyciu HTML5, CSS i JavaScript
współpracuje z web serwisową częścią skryptów PHP działających po stronie serwera.
Struktura taka umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych realizujących częściowo lub całkowicie funkcjonalności interfejsu użytkownika platformy iSolution ERM. ﷯
 INTELIGENTNY KONFIGURATOR 3D
Konfigurator pozwala stworzyć i zobaczyć wygenerowany komputerowo obraz produktu w widoku 3D w dowolnym kolorze wraz z opcjami dodatkowymi.
Konfigurator jest generowany i aktualizowany na podstawie inżynierskich rysunków złożeniowych CAD importowanych za pomocą dedykowanego modułu.
Konfigurator generuje numer VIN oraz part-listę czyli listę części niezbędną do zbudowania wybranego modelu oraz generuje obieg dokumentów. System iSolution ERM ma za zadanie umożliwić klientom w sposób łatwy i przejrzysty konfigurowanie i zamawianie maszyn oraz urządzeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb niezależnie od stopnia ich skomplikowania. Model dostępnych opcji jest zawsze zgodny z aktualną dokumentacją techniczną wybranej maszyny czy urządzenia. Rozpoczęty przez zamawiającego proces zakupu generuje automatycznie odpowiednią dokumentację produkcyjną i sprzedażową, która wysyłaną jest drogą mailową do osób nadzorujących procesy sprzedaży i produkcji oraz do klienta. Akceptacja przez zamawiającego warunków sprzedaży rozpoczyna proces produkcji. ﷯
 PROCES ZAMÓWIENIA I PRODUKCJI
System umożliwia komunikację z dystrybutorami, którzy po autoryzacji mogą składać zamówienia, potwierdzać przyjęcie zaliczki, sprawdzać na bieżąco postęp w realizacji zamówień. Produkcja maszyny lub urządzenia zlecona podwykonawcom poprzez zintegrowany transfer zamówienia z platform Systemu ERM do systemów magazynowych podwykonawców generuje kolejne statusy, o których informowany jest klient. Zmiany statusów inicjowane będą poprzez cykliczne raportowania procesu produkcji w systemach podwykonawców. Proces ten sprzężony jest z weryfikacją płatności cząstkowych klienta za wykonane prace. ﷯ Realizacja wszystkich płatności przez zamawiającego i wykonanie gotowego produktu zakańczane jest
testowaniem maszyny lub urządzenia i jej wysyłką na wskazany adres.
Ogólny schemat przepływu informacji podczas procesu produkcji wygląda następująco: ﷯
 OBSŁUGA SERWISOWA
Opatentowana przez iSolution technologia RBB (Remote Black Box) zbiera informacje o maszynach i urządzeniach aby za pomocą platformy iSolution ERM badać i raportować ich stan. Na podstawie otrzymywanych informacji generowane są powiadomienia do klientów m. innymi o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego oraz innych czynności serwisowych. Klient na bieżąco ma wgląd w raporty o stanie używanej maszyny i parametrów eksploatacyjnych korzystając z dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. ﷯ Dzięki Systemowi iSolution ERM Klient ma możliwość zamówienia części zamiennych do swojej maszyny ze stuprocentową pewnością dopasowania części do posiadanego modelu w jak najkrótszym czasie. Do tego celu służy moduł zamawiania i sprzedaży części zamiennych EPC czyli Electronic Parts Catalog sprzężony z modułem magazynowym informującym o dostępności zamawianych elementów. Moduł magazynowy iSolution ERM zintegrowany jest z systemami magazynowymi podwykonawców, co pozwala na eliminację konieczności posiadania i obsługi własnego magazynu części zamiennych. System ten zwany „Just on Time” doskonale sprawdził się w Japonii przy produkcji samolotów Mitsubichi.  REGIONALIZACJA SPRZEDAŻY Opisane powyżej funkcjonalności uwzględniają międzynarodowy obszar działalności Klientów, co za tym idzie regionalizację sprzedaży wg krajów pochodzenia partnerów. Dlatego platforma iSolution ERM daje możliwość edycji cenników partnerom, prowadzi rejestr kursów walut, oraz implementuje różnorodne systemy kalkulacji podatkowych w różnych krajach.
Prowadzenie sprzedaży na całym świecie wiąże się z koniecznością dostosowywania dokumentów
sprzedaży generowanych w systemie do systemów podatkowych obowiązujących w kraju partnera
Klienta Przy udostępnianiu platformy iSolution ERM kolejnym dystrybutorom konieczne będzie przygotowywanie nowych szablonów dokumentów, kalkulatorów podatkowych uwzględniających walutę obowiązującą w sprzedaży.

iSolution LTD Poland

04-175 Warszawa

ul. Ostrobramska 87 /909A

tel. +48 609640656

email: sales@isolution.us

Copyright © 2016 iSolution Inc. All rights reserved.

Visit us on Facebook Follow us on Twitter